LED pulksteņi un termometri

LED pulksteņu - termometru konstrukcija, risinājumi un papildus iespējas


SoftIB ThermoClock un SoftIB ThermoClock CO2 pulksteņu - termometru konstrukcija ļauj pielāgoties dažādai lietošanas videi, kā arī ir padomāts par to funkcionalitātes paplašināšanu pēc nepieciešamības.


SoftIB ThermoClock kronšteinsLED pulksteņu korpuss ir konstruēts tā, lai kā stiprinājumus varētu izmantot standarta 100×100mm TV sienas stiprinājumu kronšteinus. Tā kā šie stiprinājuma kronšteini ir pieejami dažādās konfigurācijās, tad pulksteņus var piestiprināt gan grūti pieejamās vietās, gan pavērstus jebkurā virzienā, tajā skaitā, pilnīgi vertikāli uz leju.

Ir atšķirība starp LED pulksteņiem ar šauriem cipariem (displeja punktu skaits 64×32) un ar platiem cipariem (displeja punktu skaits 128×32 punkti). Pirmajiem tiek izmantots viens kronšteins, bet otrajiem divi. Līdz ar to, LED pulksteņiem ar platiem cipariem nav iespējas regulēt vērsumu uz sāniem.

Standarta komplektācijā iekļautais kronšteins (attālums no pulksteņa korpusa apmēram 8 centimetri) nodrošina vērsuma regulēšanu uz augšu un uz leju. Atsevišķos gadījumos, ja šāds kronšteina modelis nav pieejams, tiek izmantoti kronšteini ar papildus regulēšanas iespēju uz sāniem.


SoftIB ThermoClock GPS antenaLED pulksteņu GPS sensors, kas nodrošina nepārtrauktu datuma un laika precizitāti, atrodas LED pulksteņu korpusa iekšpusē un ir vērsts uz priekšu. Lielākajā daļā gadījumu šāds risinājums nodrošina pilnvērtīgu GPS sensora darbību, tomēr ir situācijas, kad ir nepieciešams lietot ārējo antenu ar pastiprinātāju (piemēram, LED pulkstenis ir novietots ēkā, kas ekranē GPS signālu).

Šādos gadījumos standarta iebūvētās GPS antenas vietā var lietot ārējo GPS antenu ar magnētisko stiprinājumu, ko var novietot aiz GPS signāla šķēršļa. Antenas savienojošais vads tiek izvadīts no LED pulksteņa aizmugures paneļa un tas var būt līdz 5m garš.


SoftIB ThermoClock ārējais temperatūras sensorsTemperatūras sensors ir novietots korpusa apakšā, kur tas ir pasargāts no laikapstākļu iedarbības. Tomēr, LED pulkstenim ilgstoši atrodoties saulē, tas stipri sasilst un temperatūras sensors vairs nenodrošina faktisko apkārtējās vides temperatūras mērījumu.

Kā risinājums tiek izmantots ārējais temperatūras sensors, kuru var novietot ēnā vai citā vietā pēc vajadzības. Ārējā temperatūras sensora savienojošais vads tiek izvadīts no LED pulksteņa aizmugures paneļa un tas var būt līdz 5m garš.


LED pulksteņu - termometru ModBus uz RS485 papildmodulis


ModBus uz RS485 papildmodulis domāts būtiskai LED pulksteņu - termometru funkcionalitātes paplašināšanai. Ar tā palīdzību var nolasīt un tālāk izmantot visus LED pulksteņa un tā sensoru datus.


SoftIB ThermoClockTehniski RS485 pieslēgums tiek nodrošināts ar RJ45 un vītā pāra kabeļa savienojumu, kas ir ietverts hermētiskā un ūdensdrošā korpusā. Savienojums atrodas uz LED pulksteņa aizmugurējā paneļa. Tā kā tas ir viegli atvienojams, tad, nepieciešamības gadījumā, LED pulksteni ir viegli demontēt un vēlāk novietot atpakaļ.

Tā kā savienojuma korpuss aizņem zināmu vietu, tad tiek izvēlēts piemērots stiprinājuma kronšteins, kas netraucē LED pulksteņa piestiprināšanai izvēlētajā vietā.


Ar ModBus pieslēguma palīdzību no jebkura LED pulksteņa var nolasīt sekojošu informāciju:

  • datums un laiks - precīzs datums un laiks kā divu secīgu 16-bitu input reģistru kopa, kas satur UTS (Unix Timestamp) vērtību;
  • apgaismojums - apkārtējās vides apgaismojums vienā 16-bitu input reģistrā ar vērtību 0...4095;
  • temperatūra - apkārtējās vides temperatūra vienā 16-bitu input reģistrā ar vērtību -300...500, kur norādītais skaitlis ir temperatūra grāda desmitdaļās;
  • CO2 vērtība - ogļskābās gāzes koncentrācija vienā 16-bitu input reģistrā ar vērtību 0...5000 ppm;

Ar ModBus pieslēgumu nolasīto informāciju var izmantot visdažādākajiem mērķiem: no vienkāršas apgaismojuma, apsildes un ventilācijas ieslēgšanas/izslēgšanas, atkarībā no sensoru rādījumiem, līdz ilglaicīgai datu uzkrāšanai un monitoringam.

Tā kā ModBus protokols tiek plaši izmantots rūpniecisko ierīču savstarpējā komunikācijā, tad mūsu ražotie LED pulksteņi - termometri var būt noderīgs papildus instruments darba vides un darba kvalitātes uzlabošanai.


ModBus uz RS485 papildmoduļa cena ir 170,- EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.


© SoftIB Electronics 2019-2024