LED pulksteņi un termometri

LED pulksteņu - termometru izstrādes vēsture


LED pulksteņu izstrāde vēsturiski ir cieši saistīta ar LED displeju un dažādu elektronikas automatizācijas projektu izstrādi. Sākotnēji uz mikrokontrolieru bāzes tika izstrādātas atsevišķas procesu automatizācijas plates, līdz radās doma uz tiem pašiem mikrokontrolieriem izstrādāt teksta LED displeju.


Mikrokontrolieris AT89S51Par pašu pirmo LED pulksteni var uzskatīt LED displeju uz mikrokontroliera AT89S51 bāzes, kas bez skrejošajām teksta rindām spēja papildus attēlot datumu, laiku un temperatūru. Šis LED displejs kā demonstrācijas modelis tika izgatavots 2012. gadā.

Apmēram gadu vēlāk tika izstrādāts nākamais displejs, kam bija citas konstrukcijas kontroliera plate un LED draiveris. Reizē ar to tika izstrādāts pirmo komerciāli ražoto LED pulksteņu korpuss. Datums un laiks bija jāuzstāda, izmantojot UART RS232 savienojumu, kas nebija īpaši ērti no LED pulksteņu lietošanas viedokļa.


Mikrokontroliera STM32F103C8T6 modulis2014. gadā tika izstrādāti pirmie LED pulksteņu komerciālie modeļi, kam jau tolaik bija iebūvētie GPS uztvērēji, lai automatizētu LED pulksteņu darbību. Tāpat šiem LED pulksteņiem bija bāzes kontroliera plate uz STM32F103C8T6 mikrokontroliera bāzes ar mūsu izstrādāto programmatūru.

LED pulksteņu korpuss tika izstrādāts no alumīnija rāmja ar kompozītmateriālu sienām. Tāpat konstrukcijā tika izmantoti plastikāti un organiskais stikls, lai aizsargātu PCB LED matricas no laikapstākļu iedarbības. Jāatzīst, ka šo LED pulksteņu korpusu konstrukcija nebija īpaši veiksmīga, tāpat organiskais stikls laika gaitā zaudēja savas īpašības. Neskatoties uz visu to, šodien (ir 2023. gads) ir atsevišķi šo LED puksteņu eksemplāri, kas joprojām darbojas un tiek izmantoti āra apstākļos.


SoftIB ThermoClock HUB75 kontrolieris2016. gadā notika nozīmīgs pavērsiens LED pulksteņu un displeju izstrādē. Tika pieņemts lēmums pilnībā pāriet uz rūpnieciski ražoto LED moduļu (ar HUB75 savienojumu) izmantošanu. Tā kā šie moduļi papildus nav jāaizsargā no laikapstākļu iedarbības, tad bija iespējams izgatavot pilnīgi jaunus LED pulksteņu korpusus no ABS plastmasas ar alumīnija sānu sienām.

Vienlaicīgi ar jaunā korpusa izstrādi tika izstrādāta jauna kontroliera plate, kas atbalstīja abpusējus LED pulksteņus un bija paredzēta darbam ar HUB75 LED moduļiem.

Jaunizstrādātais LED pulksteņu korpuss ir sevi teicami pierādījis ilgstošai lietošanai āra apstākļos: karstums vai sals, lietus vai sniegs - LED pulksteņu darbība nav traucēta arī šādos laikapstākļos. Protams, arī šīs konstrukcijas LED pulksteņus var iznīcināt, tos ievietojot ūdenī, bet šādai darba videi tie nav paredzēti.


SoftIB ThermoClock 8 segmentu kontrolieris2019. gadā tika izstrādāts pilnīgi jauns LED pulksteņu un displeju kontrolieris ar būtiski paplašinātām iespējām. Tas atbalsta ModBus RS485, RJ45 lokālā datoru tīkla, WiFi tīkla savienojumus, kā arī tam var pieslēgt dažādus sensorus.

LED pulksteņu kontrolieris ir izstrādāts uz STM32F732RCT6 mikrokontroliera bāzes ar atsevišķi pievienojamiem LED draiveriem. Pieslēdzamo LED draiveru skaits var būt līdz astoņiem un ir atkarīgs no LED displeja izmēra. SoftIB ThermoClock un SoftIB ThermoClock CO2 sērijas pulksteņiem izmantojamo draiveru skaits ir viens.


SoftIB ThermoClock HUB75 kontrolieris ar WiFi2020. gadā visiem zināmu notikumu dēļ būtiski pieauga pusvadītāju cenas un tie kļuva gluži vai par deficīta preci. Tā kā situācija īsti neuzlabojās arī pēc pāris gadiem, tad 2022. gada rudenī tika izstrādāts jauns LED pulksteņu un displeju kontrolieris, kam bija jāatrisina šīs problēmas. Tas ir izstrādāts uz STM32F401CDU6 mikrokontroliera bāzes un ir pietiekami kompakts, lai nesadārdzinātu uz tā bāzes ražotos LED pulksteņus vai displejus.

2023. gada sākumā pilnībā tika atjaunota šī kontroliera programmatūra, kā arī ieviesti vairāki jauninājumi. Viens no tiem ir iespēja norādīt citas krāsas ciparu un burtu apmali, tā veidojot interesantus un vizuāli vieglāk uztveramus LED pulksteņu rādījumus (skatīt sadaļu Attēli un video).


LED pulksteņu - termometru attīstība un nākotne


Visi mūsu izstrādātie un ražotie LED pulksteņi tiek nepārtraukti attīstīti un papildināti ar jaunām iespējām un uzlabojumiem. Daži no šiem uzlabojumiem ir acīmredzami, kamēr citi ir noslēpti LED pulksteņu programmatūrā.

Tā kā mums ir izstrādāts jauns LED displeju kontrolieris, tad noteikti uz tā bāzes tiks radīti jauni, daudzkrāsu LED pulksteņu - termometru modeļi, kas papildinās mūsu ražoto LED pulksteņu klāstu gan pēc izmēra, gan funkcionalitātes.


© SoftIB Electronics 2019-2024